กวดวิชา
  ส ถ า บั น ก ว ด วิ ช า be smart กวดวิชาระดับ ประถม - ม.ต้น - ม.ปลาย
  ระดับประถม    เปิดสอนวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ภาษาไทย
  ระดับ ม.ต้น          เปิดสอนวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ
  ระดับ ม.ปลาย     เปิดสอนวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 
  และรับสอนเนื้อหาตามที่ต้องการให้ติว ทุกระดับชั้น เช่น
  ติวสอบ Onet Anet, GAT, PAT, GED, IGCSE, เตรียมทหาร, SMART-I หรือสอบตรงอื่นๆ
  Math Inter (คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ), EP (English Program),
  คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
 
  คอร์สที่เปิดสอนเรียนเป็นภาษาไทย เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  ทุกคอร์สเรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 12 คนค่ะ
  (เฉลี่ยไม่เกิน 6-9 คนต่อกลุ่ม กลุ่มเล็กสุดเปิดกลุ่มที่ 2 คนค่ะ)
 
  คอร์สติวตัวต่อตัว สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bilingual)
 
สอนและควบคุมการสอนโดยครูสอนพิเศษมืออาชีพค่ะ 
คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1
คอร์ส ม.3 สอบเข้า ม.4
คอร์สเพิ่มเกรด
คอร์สติว
คอร์ส ปรับพื้นฐาน